Historia

Funkcjonujemy świadcząc usługi prawnicze już 25 lat. Przez ten czas stykaliśmy się z różnymi problemami przedsiębiorców, poznając ich potrzeby. Mamy za sobą działania absolutnie pionierskie w dziedzinie doradztwa prawnego, kancelaria wiele razy musiała dostosować się do dynamicznych zmian rynkowych. Dziś tworzymy zgrany zespół, w skład którego wchodzą zarówno radcowie prawni i adwokaci – specjaliści w swoich dziedzinach, ale także doświadczeni aplikanci oraz kompetentny dział administracji i organizacji pracy.

Założycielami Kancelarii było dwóch przyjaciół – Wojciech Grochowiecki, radca prawny od 1976 roku, obecnie zarządzający Kancelarią oraz radca prawny Zdzisław Sznycer, wspaniały człowiek i prawnik z powołania, wysokiej klasy profesjonalista, który zmarł nagle i nieoczekiwanie w styczniu 2012 roku.

Wojciech Grochowiecki w branży prawniczej działa od ponad 25 lat. Świadczył pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, spółek prawa handlowego a także urzędów administracji państwowej i samorządowej. Jako jeden z pierwszych na Wybrzeżu utworzył własną Kancelarię, prowadził skomplikowane procesy sądowe i administracyjne oraz od wielu lat aktywnie działa w organach Samorządu Radców Prawnych, kształcąc kolejne pokolenia radców prawnych.

Obecny kształt Kancelarii formował się przez lata, podlegając życiowej weryfikacji. Dziś możemy w pełni wykorzystać jej potencjał, elastycznie dostosowując się do wymogów współczesnego rynku.