Postępowanie administracyjne

W ramach praktyki w zakresie prawa administracyjnego, nasi prawnicy reprezentują Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz wszystkimi organami administracji rządowej i samorządowej.

Doradzają w zakresie uzyskiwania wszelkiego rodzaju zezwoleń i koncesji, sporządzają odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego,przygotowują skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, etc.