Restrukturyzacja i upadłości

Klientom napotykającym trudności finansowe związane utratą płynności finansowej (lub groźbą jej utraty) oferujemy usługi przy restrukturyzacji ich działalności, a w przypadku dalej idących komplikacji, doradztwo w zakresie procedury egzekucyjnej oraz upadłościowej i naprawczej. Wspieramy przedsiębiorstwa we wszystkich działaniach mających na celu poprawę ich funkcjonowania i rentowności. Reprezentujemy Klientów w relacjach z sądem, komornikiem oraz syndykiem. Oceniamy ryzyka grożące członkom organów spółek, wynikające z sytuacji upadłościowej zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. Kancelaria prowadzi także postępowania mające na celu likwidację podmiotów gospodarczych.