Prawo medyczne

Jedną z istotnych dziedzin, w których Kancelaria posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie, jest obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność w branży medycznej. W toku prowadzonej obsługi prawnej m.in. takich placówek medycznych jak Pomorskie Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach , NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie Kancelaria świadczyła pomoc prawną w zakresie wielu złożonych zagadnień, uwarunkowanych specyfiką prowadzonej przez nie działalności. Zakres świadczonych usług obejmuje wszelkie aspekty bieżącego funkcjonowania tych podmiotów, a w szczególności problematykę zawierania i realizacji umów o świadczenie usług medycznych, jak i rozstrzygania sporów wynikłych na tym tle (w tym roszczeń wynikających z tzw. błędu w sztuce lekarskiej).