Proces inwestycyjny

Kancelaria „KONEKSJA” świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie przeprowadzania procesu inwestycyjnego. Usługi Kancelarii obejmują zarówno cały przebieg inwestycji, jak i poszczególne jego etapy, nie wyłączając negocjacji z instytucjami finansowymi, zamawiającymi i wykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, jak również obsługę kontraktów budowlanych opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Oferowane usługi obejmują fachowe doradztwo prawne, a także reprezentację w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym i sądowym przy realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych. Z zagadnieniem procesu inwestycyjnego łączy się problematyka prawa nieruchomości. W ramach tego działu Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług, w tym dokonywanie audytów nieruchomości pod względem ich stanu prawnego oraz doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, rozwiązywanie sporów własnościowych, reprezentację w obrocie handlowym na rynku nieruchomości, przygotowywanie wszelkich umów dotyczących nieruchomości, w tym umów sprzedaży, dzierżawy, użytkowania i najmu powierzchni biurowych i komercyjnych, obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność deweloperską, reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości.