Umowy

Kancelaria oferuje pomoc prawną na wszystkich etapach zawierania i realizacji umowy, począwszy od wsparcia na poziomie negocjacji możliwie najkorzystniejszych dla Klienta warunków umowy, poprzez bieżącą pomoc w toku jej wykonywania, po udział w mediacjach i ewentualnych sporach sądowych z niej wynikłych. Proponowane przez Kancelarię projekty umów są zawsze przygotowywane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb indywidualnego Klienta, tak, aby kompleksowo zabezpieczyć jego pozycję kontraktową w relacjach z druga stroną, a także możliwie zminimalizować ryzyko prawne mogące wyniknąć z zawarcia umowy. Nasza oferta dotyczy umów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym, zarówno w obrocie dwustronnie profesjonalnym, jak i z udziałem konsumentów.