Własność intelektualna i przemysłowa

Zapewniamy usługi prawne w zakresie ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Zajmujemy się przygotowaniem, negocjacją oraz opiniowaniem umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych, a także klauzul umownych dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, jak również zapewniamy udział i reprezentację przed właściwymi sądami i innymi organami w sprawach spornych w tym zakresie.