Zastępstwo procesowe

W związku z bardzo dużą ilością prowadzonych spraw, posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami polubownymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, jak również przed KIO.

Wysoka dbałość o interesy klienta powoduje, iż do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy, stosując rozwiązania, które w maksymalny sposób chronią interesy klienta. Nie boimy się wyzwań, a każde postępowanie, bez względu na przedmiot i wysokość roszczenia stanowi dla Kancelarii przedmiot szczególnej dbałości.

Nasza działalność procesowa obejmuje sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania (pozwy, wnioski, pisma procesowe, zażalenia, skargi, itp.), jak również uczestnictwo w rozprawach. Zależy nam, aby klient miał pełną wiedzę co do przebiegu postępowania, dlatego omawiamy każdy jego aspekt na licznych spotkaniach z klientem.