Ochrona dóbr osobistych

Nasza Kancelaria może się poszczycić niemałym doświadczeniem w zakresie prowadzenia spraw o ochronę dóbr osobistych. Doświadczenie to obejmuje przede wszystkim sprawy związane z uzyskaniem przeprosin sprawcy naruszenia, usunięciem skutków naruszenia (np. przez odwołanie oświadczenia, usunięcie nieprawdziwych danych w Internecie), zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. W sprawach tych reprezentujemy naszych Klientów na etapie polubownego rozwiązania sporu oraz przed sądami.