Odszkodowania i prawo ubezpieczeniowe

Kancelaria ma szerokie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń oraz doradztwie w zakresie ubezpieczeń. Często zdarza się, iż poszkodowani mają poczucie, iż wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie lub ubezpieczyciel niesłusznie odmówił wypłaty odszkodowania. Wbrew powszechnej opinii, że zwykły człowiek nie ma szans w sporze z dużą firmą ubezpieczeniową, swoją działalnością udowadniamy, iż teza ta jest nieprawdziwa. Nasza działalność koncentruje się na obronie interesów poszkodowanego. W imieniu klienta dochodzimy odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody osobom (np. uszczerbek na zdrowiu, błąd lekarski, wypadek przy pracy) jak i w mieniu – w tym za skradziony lub uszkodzony samochód, z tytułu kradzieży, zdarzeń losowych np. pożar, zalanie mieszkania i wielu innych. Pomagamy w dochodzeniu różnego rodzaju rent oraz odszkodowania z tytułu utraconego zarobku. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę oraz pełen profesjonalizm. Celem naszego działania jest wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania w należnej klientowi wysokości.