Prawo konsumenckie

Adresowana do osób fizycznych oferta z zakresu prawa konsumenckiego obejmuje fachowe doradztwo, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych oraz reprezentację klientów w sporach z przedsiębiorcami. Specjalizujemy się w szczególności w wynikających z prawa konsumenckiego sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.
Z powodzeniem reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu ochrony konsumenta, uznania postanowień wzorców umownych za niedozwolone, nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.

Występujemy w charakterze pełnomocnika poszkodowanych w postępowaniu grupowym.