Prawo podatkowe

Przepisy prawa nakładają obowiązek zapłaty wielu rodzajów podatku, przewidują także szereg zwolnień z tego obowiązku oraz zwrotu zapłaconego już podatku. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego (np. kara grzywny a nawet kara pozbawienia wolności) lub innych organów, proponujemy kompleksowe porady prawne oraz (w razie potrzeby) sporządzenie stosownych pism i wniosków. Oferujemy wsparcie z zakresu podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności prawnej (np. przy sprzedaży samochodu, od zawarcia umowy pożyczki , umowy dożywocia, ustanowienia hipoteki itp.), podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z pracą (np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło) oraz majątkiem (np. umowy najmu, dzierżawy). Aby nie pogubić się w gąszczu przepisów i dostać jasne, precyzyjne rozwiązanie swojego problemu, warto skontaktować się z naszą Kancelarią.