Reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogatą praktykę w zakresie zastępstwa Klientów przed organami administracji państwowej w pełnym zakresie spraw administracyjnych (np. sprawy z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i inne). Wspieramy naszych Klientów przy sporządzaniu pism niezbędnych w postępowaniu administracyjnym, a także chronimy interes Klienta w toku postępowania administracyjnego (wnosimy środki odwoławcze i skargi do sądów administracyjnych oraz czuwamy nad prawidłowym i terminowym przebiegiem postępowania). Oferujemy także doradztwo prawne w zakresie przepisów prawa administracyjnego materialnego.