Sprawy spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego. Naszym celem jest w pierwszej kolejności omówienie z klientem wszelkich aspektów prawnych jego sprawy, a tym samym wybranie najkorzystniejszego rozwiązania. Nasze działania obejmują sprawy z zakresu prawidłowego sporządzenia testamentu. Każdy ma bowiem możliwość swobodnego decydowania o losach swojego majątku także na wypadek śmierci. Dbamy o to, aby testament został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy poszanowaniu woli klienta, co pozwoli wyeliminować ewentualne rodzinne konflikty na tym tle. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań o stwierdzenie nabycia spadku zarówno na mocy ustawy jak i na podstawie testamentu. Analizujemy wszelkie kwestie związane z przyjęciem spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) oraz odrzuceniem spadku. Sporządzamy niezbędne pisma procesowe, reprezentujemy klientów na rozprawach. Gdy osoby dziedziczące nie mogą się porozumieć, niezbędne jest wszczęcie postępowania o dział spadku tj. rozdzielenia spadku pomiędzy uprawnione osoby. Prowadzone przez Kancelarię negocjacje ze współspadkobiercami oraz działalność procesowa pozwala na maksymalną ochronę interesów klienta. Mamy szerokie doświadczenie w sprawach związanych z prawem do zachowku, dokonaniem wydziedziczenia, uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, a także okoliczności związanych z podważeniem testamentu.