Niebieski Parasol 2014

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w ramach akcji NIEBIESKI PARASOL. Tegoroczna edycja będzie trwać przez cały tydzień w dniach 22-27 września 2014r. w wielu miejscach w Polsce.

Niebieski Parsol 2014

Zapraszamy na dyżury zawodowych doradców (radcy prawni oraz aplikanci) odbywające się w Gdańsku w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ulicy Czajkowskiego 3, codziennie (22-26.09.2014) w godzinach 16.00. – 18.00. oraz w sobotę 27.09.2014 w godzinach 10.00. – 12.00. Nasi prawnicy będą pełnić dyżury:

– w środę 24 września (r.pr. Marcin Muza oraz apl. rad. Michał Porębski)

– w czwartek 25 września (r.pr. Bartosz Sambożuk oraz apl. rad. Klaudia Albercka).