Nowe uprawnienia dla radców prawnych

Duża nowelizacja procedury karnej, która wchodzi w życie w środę 1 lipca 2015r. , znosi ostatnią różnicę między uprawnieniami radców prawnych i adwokatów. Radcy będą mogli występować w roli obrońców w sprawach karnych. Nowe uprawnienie otrzymają jednak tylko ci, którzy nie są zatrudnieni na etacie. Może więc chodzić o około 15 tys. osób. W tej chwili zawód radcy prawnego w całym kraju wykonuje ok. 30 tys. osób.

– Ważne jest to, że radcy prawni zyskują pełne uprawnienia zawodowe – wskazuje Zbigniew Pawlak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Jest to istotne z punktu widzenia pełnej komplementarności usług. Radcy prawni zajmują się sprawami gospodarczymi i cywilnymi, ale nie mogli do tej pory zajmować się związanymi z tymi kwestiami sprawami karnymi jako obrońcy, mimo że dobrze znali daną sprawę – podkreśla.

Więcej w „Rzeczpospolitej” 1 lipca 2015r.