Praktyki dla studentów prawa

Kancelaria KONEKSJA oferuje bezpłatny staż zawodowy dla studentów IV i V roku Prawa.

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem u Nas praktyk, prześlij swoje CV wraz z pismem przewodnim na adres e-mail: a.mucha@koneksja.pl

Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.