Anna Lidzbarska

Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/2605.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.W roku 2011 ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych organizowane przez Uniwersytet Gdański, uczestniczyła również w szkoleniach dotyczących fałszerstw dokumentów publicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie praktyk w organach sądownictwa, administracji publicznej i prokuraturze, a także podczas pracy w kilku trójmiejskich kancelariach prawnych. W Kancelarii KONEKSJA jest zatrudniona od 2009 roku.

Działała w ramach wolontariatu przy Biurze Porad Obywatelskich w Gdyni, realizowała zadania społecznego kuratora sądowego w zespole kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.

Brała także udział w inicjatywie pro bono „Niebieski Parasol” organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Uczestniczy w kompleksowej obsłudze spółek, przeprowadzaniu postępowań przed sądami powszechnymi i sądem polubownym oraz wykonuje zastępstwo procesowe. Zna biegle język angielski (zajmowała stanowisko tłumacza języka angielskiego przy Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku).

SPECJALIZACJA:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne,
  • prawo spółek handlowych,
  • prawo pracy,
  • prawo zamówień publicznych.