Grażyna Krasińska

Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/228.

Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych zajmujących się przewozami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz doradza instytucjom samorządowym.

SPECJALIZACJA:

  • prawo przewozowe (przewozy krajowe i zagraniczne),
  • prawo energetyczne,
  • zagadnienia związane z kompleksową obsługą prawną jednostek świadczących opiekę zdrowotną,
  • doradztwo na rzecz instytucji samorządowych