Magdalena Raniszewska

Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/2729.

Absolwentka Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Swoje zainteresowania koncentruje na prawie europejskim, cywilnym, gospodarczym oraz prawie  spółek handlowych, a także prawie zamówień publicznych i prawie budowlanym.

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, działających m. in. w branży budowlanej, Customer Relationship Management oraz rzeczoznawczo-kontrolnej w transporcie morskim.

Zna biegle język angielski  (w tym angielski prawniczy) oraz niemiecki (w tym prawniczy), a także podstawy języka hiszpańskiego.

SPECJALIZACJA:

  • prawo europejskie,
  • prawo spółek handlowych,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawo budowlane,
  • służebność przesyłu.