Michał Grochowiecki

Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/1612.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006r. Nieprzerwanie od 2002r. współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Koneksja.

Jest członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wchodzi także w skład Piłkarskiego Sądu Polubownego I kadencji przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Prowadzi bieżącą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentuje podmioty gospodarcze przed Prezesem UOKiK, KIO i URE.

Świadczy pomoc prawną na zasadach pro bono w biurach posłów i senatorów RP.

SPECJALIZACJA:

  • specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy
  • prawo energetyczne
  • prawo handlowe
  • prawo cywilne
  • prawo administracyjne
  • prawo upadłościowe i układowe
  • ochrona własności intelektualnej