Michał Porębski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Z Kancelarią związany od 2012 roku najpierw jako praktykant, a następnie aplikant radcowski.

Swoje zainteresowania koncentruje na prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie medycznym. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności związanych z problematyką procesów inwestycyjnych. Zna język angielski i francuski.