Sylwia Grzybowska

Adwokat. Wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pod numerem GDA 0363.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w kadencji 2013-2016.
Przewodnicząca Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej.
Członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2011-2013 oraz egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką w roku 2013.

Odznaczona w roku 2012 medalem Ministra Sprawiedliwości za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości.

 

SPECJALIZACJA:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo administracyjne
  • prawo karne