Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 24 lutego do 3 marca 2014 r. odbędzie się akcja Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, pod nazwą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

plakat

Zachęcamy do udziału w akcji i skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oferowanych przez radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, a także funkcjonariuszy Policji. Więcej szczegółów na http://oirp.gda.pl/komunikaty

Oczywiście Kancelaria przyłącza się do akcji. Zapraszamy na dyżury ekspertów odbywające się w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ przy ulicy Piekarniczej 10 w Gdańsku, codziennie (24-28.02.2014) w godzinach 10.00. – 13.00. w budynku B, sala B18. Nasi prawnicy będą pełnić dyżury:

– w środę 26 lutego (r.pr. Bartosz Sambożuk oraz apl. rad. Klaudia Albercka)

– w czwartek 27 lutego (r.pr. Michał Grochowiecki oraz apl. rad. Michał Porębski).