Wsparcie z zakresu zamówień publicznych

Drodzy Państwo, w trosce o stały rozwój Kancelarii i zapewnienie naszym klientom specjalistycznej obsługi prawnej w poszczególnych dziedzinach prawa, Kancelaria nawiązała stałą współpracę z ekspertem z zamówień publicznych – panią Katarzyną Wińską-Rużewicz, w zakresie szkoleń i doradztwa na każdym etapie postępowania przetargowego.

Pani Katarzyna jest doradcą i trenerem w zakresie zagadnień zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne i szkolenia na trójmiejskich uczelniach – Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej. Jej publikacje zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Z dużym zadowoleniem informujemy o nawiązaniu tej współpracy. Z pewnością przysłuży się to jeszcze lepszemu zabezpieczaniu interesów naszych klientów.