Wybory do organów OIRP w Gdańsku 09/2013

Corocznie nasi radcowie wchodzą w skład organów samorządowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.  W dniu 21 września 2013r. zostały przeprowadzone kolejne wybory do organów OIRP.

Uprzejmie informujemy, że właściciel Kancelarii – Wojciech Grochowiecki oraz 2 współpracowników, Tadeusz Jackowski oraz Teresa Soja, zostali wybrani na członków Rady OIRP IX kadencji.

Ponadto pan Tadeusz Jackowski został członkiem Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, natomiast Michał Grochowiecki oraz Monika Forkiewicz zostali wybrali do składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.