Monika Forkiewicz

Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/1318.

Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie  Warszawskim z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej .

Jako radca prawny współpracowała z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w różnych formach prawnych m.in. z branży handlowej, budowlanej, deweloperskiej, wodno-ściekowej, medycznej, nowych technologii w zakresie ich bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej oraz wykonując na ich zlecenie due diligence.

Posiada doświadczenie w negocjacjach umów i mediacjach, prowadzeniu rozmów handlowych i szeroko pojętym doradztwie prawnym. Zdobyła szczególne doświadczenie w negocjacjach w zakresie wszelkich spraw związanych z przeprowadzaniem procesów inwestycyjnych (przede wszystkim budowlanych).

Posiada wieloletnią i wszechstronną praktykę w prowadzeniu sporów sądowych o wysokim stopniu skomplikowania, reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi oraz przed organami administracji. Zna język angielski.

Wchodzi w skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Gdańsku.

SPECJALIZACJA:

  • prawo cywilne
  • prawo autorskie i prawa pokrewne
  • prawo handlowe, obrotu nieruchomościami oraz problematyka przekształceń własnościowych
  • prawo bankowe
  • prawo energetyczne
  • prawo wodne
  • prawo rodzinne (prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych i o separacje, podział majątku, rozliczenia majątkowe konkubentów, prawo spadkowe)
  • prawo pracy