Tadeusz Jackowski

Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/1066.

Z Kancelarią KONEKSJA związany od początku jej istnienia.
Pełni funkcję vice dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest także Delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Obsługuje podmioty gospodarcze oraz administrację samorządową.
Zna język angielski i rosyjski.

 

SPECJALIZACJA:

 • prawo morskie i arbitraż morski
 • umowy kredytowe
 • prawo handlowe
 • prawo finansowe, bankowe, dewizowe i celne
 • prawo spółdzielcze
 • tworzenie spółek prawa handlowego , spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych
 • zagadnienia związane z kompleksową obsługą prawną jednostek świadczących opiekę zdrowotną
 • prawo energetyczne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo budowlane