Audyt prawny

W ramach oferowanych usług Kancelaria KONEKSJA oferuje specjalistyczny audyt prawny, przede wszystkim w zakresie:

  • podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw jednoosobowych, spółek prawa handlowego i innych uczestników obrotu),
  • nieruchomości (gruntów niezabudowanych, nieruchomości budynkowych, lokali),
  • rzeczy ruchomych (w tym. m.in. składników przedsiębiorstw) oraz praw na dobrach niematerialnych,
  • analiza bezpieczeństwa transakcji.

Audyt prawny (due diligence, z ang. „należyta staranność”) obejmuje wszechstronne badanie przedmiotu zainteresowania klienta tak pod kątem stosunków prawnych z nim związanych (stan prawny, struktura własnościowa), jak i ekonomicznych konsekwencji potencjalnej transakcji (ciężary związane z własnością, prawa osób trzecich, zabezpieczenia wierzytelności). Rzetelna analiza due diligence umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych przy minimalizacji ryzyka inwestorskiego. Niezaprzeczalną zaletą audytu prawnego jest fakt, że rezultaty przeprowadzanej analizy mają charakter praktyczny, dotyczą konkretnych problemów powstałych w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi i służą budowie rozwiązań systemowych umożliwiających uniknięcie problemów w przyszłej działalności. Raport due diligence jest szczególnie zalecany w przypadku zamiaru nabycia przedsiębiorstwa lub nieruchomości, przekształceń podmiotu, objęcia funkcji zarządczych przez organy w nowym składzie osobowym lub wdrażania nowych systemów prowadzenia działalności. Zakres raportu końcowego podlega każdorazowemu uzgodnieniu z klientem.