Prawo turystyczne

Kancelaria oferuje merytoryczną pomoc prawną z zakresu prawa turystycznego, w szczególności w sytuacjach, w których biuro podróży bez zgody klienta zmieniło w trakcie wycieczki warunki zakwaterowania czy wyżywienia (np. zmiana hotelu, hałas w nocy, niemiłe zapachy, przykry widok z pokoju hotelowego), zmieniło cenę wycieczki tuż przed jej rozpoczęciem, zmieniło czas wylotu, skróciło czas wycieczki lub zmieniło jej program, gdy opieka lokalnego rezydenta nie była należyta albo gdy środek transportu nie był zgodny z umową zawartą z tym biurem podroży. Kancelaria ma także doświadczenie w występowaniu z procesem sądowym o zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop” i niedogodności z tym związane. Działamy w zakresie ochrony praw klienta w przypadku zgłoszenia upadłości biura podróży, a także sporządzamy pisma o uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną, a także na życzenie klienta badamy wiarygodność biura podróży, u którego chce on wykupić wycieczkę. Występujemy także przeciwko liniom lotniczym i biurom podróży w przypadku uszkodzenia lub zgubienia bagażu klienta.