Sprawy pracownicze

W pełnym zakresie świadczymy doradztwo prawne na rzecz pracowników. Obejmuje ono m.in.: doradztwo w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą, przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich, analizę sytuacji klientów, z którymi pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem. Reprezentujemy także pracowników w postępowaniu przed sądem pracy oraz innych sprawach i postępowaniach, w których naruszone zostały ich prawa.