Sprawy małżeńskie i rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, ze względu na swój charakter, należą do spraw delikatnych i wywołujących wiele emocji. Naszym głównym celem jest minimalizowanie skutków, kosztów takich postępowań oraz stresów z tym związanych. Zachowujemy przy tym pełen profesjonalizm i zrozumienie. Gdy klient chce się rozwieść lub podjął decyzję o separacji, jest to najlepszy moment na skontaktowanie się z naszą Kancelarią, ponieważ pozwala na kompleksowe przeprowadzenie postępowania sądowego w tym zakresie. Kancelaria prowadzi także sprawy o ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa oraz o unieważnienie małżeństwa. Kancelaria działa także w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego zarówno w związku z rozwodem jak i w trakcie trwania małżeństwa. Małżonkowie często decydują się na zawarcie umowy intercyzy (np. gdy jedno z nich rozpoczyna własną działalność gospodarczą). Warto ustalić wszystkie jej postanowienia przy udziale profesjonalisty, co z pewnością pozwoli uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji z powodu nieprecyzyjnych zapisów. Prowadzimy postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o alimenty m. in. dla dziecka, dla żony/męża, z Funduszu Alimentacyjnego, a także w sprawy o eksmisję małżonka. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, pochodzenia dziecka, ubezwłasnowolnienia oraz dotyczące opieki i kurateli. W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.