Reprezentowanie przed sądami

Prawnicy naszej Kancelarii z sukcesami reprezentują Klientów przed sądami wszystkich instancji – od sądów pierwszej instancji (rejonowych i okręgowych w  postępowaniu cywilnym) przez sądy odwoławcze (sądy okręgowe, apelacyjne w postępowaniu cywilnym), aż po Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. W ramach zastępstwa procesowego podejmujemy niezbędne czynności celem ochrony interesu prawnego klientów a za priorytet stawiamy sobie pilnowanie terminowości i prawidłowości przebiegu postępowania.